Druhé setkání partnerských organizací v Praze

Druhé setkání partnerských organizací proběhlo 15. a 16. června 2018 v Praze ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice (Inclusion Czech Republic).

Setkání bylo velmi přínosné.

První důležitou otázkou byla práce na případových studiích. Partneři se dohodli na názvu a formátu a stanovili lhůty pro převedení informací do různých jazyků a další organizační záležitosti.

Partneři také diskutovali o změně formátu navigačních tlačítek, včetně tlačítka označujícího snadno srozumitelný obsah.

Partneři se zabývali dříve navrhovanými změnami v databázi a vypracovali seznam pozměňovacích návrhů a nových možností.

Nová a vylepšená verze databáze bude brzy k dispozici.

Velmi zajímavou součástí setkání byla diskuze a brainstorming o vzdělávacích programech. Partneři projektu vyvíjejí vzdělávací materiály a poskytují školení osobám pracujícím v oblasti vzdělávání dospělých a podpoře osob na jedné straně a osobám s mentálním postižením na straně druhé. Kurzy se budou konat v Portugalsku a v Polsku a zaměří se na hlavní témata projektu, včetně toho, jak rozpoznat, že se někdo stal obětí trestného činu na internetu a jak tuto osobu podporovat.

Zde se můžete podívat na fotografie ze setkání v Praze.