Kurz v Portugalsku

Na začátku února proběhl kurz „Jak pracovat s nebezpečnými situacemi na internetu, kterým čelí lidé s mentálním postižením a jak tyto lidi chránit a podporovat“. Kurzu se účastnili učitelé a lektoři z partnerských a dalších organizací, které se věnují práci s lidmi s mentálním postižením. Třídenní kurz probíhal v Portugalsku v Polytechnickém institutu ve městě Santarém.

Partneři sdíleli znalosti, získané především v průběhu projektu Be.Safe. Dovednosti a kompetence, na kterých se během kurzu pracovalo byly:

  • znalost možného nebezpečí na internetu;
  • možnosti rozpoznání osoby s mentálním postižením, která zažívá nějaké problémy na internetu;
  • znalost možností ohlášení zločinu na policii;
  • dovednosti, jak podpořit člověka s mentálním postižením a jak mu pomoci vyhnout se nebezpečí.

 

working in groupsV agendě kurzu bylo například:

  • Dobrý praxe podpory lidí s mentálním postižením v používání internetu,
  • Brainstorming v malých skupinách o známých případech kyber zločinu,
  • Workshop “Jak rozpoznat zneužívanou osobu a jak ji podpořit”,
  • Databáze s bezpečnostními pravidly

a další.

Jedna z nejlepších částí kurzu bylo setkání s matkou, jejíž dcera s mentálním postižením zažila násilí spáchané osobou, kterou potkala na internetu. Možnost reflexe a srovnání jsme získali díky setkání s policií, která nám zprostředkovala portugalský systém policejních procedur, podpory obětí a prevence v podobných případech.

První večer proběhl také mezinárodní večírek. Každá země prezentovala národní jídlo, folklor, tance a krajinu. Polská strana si připravila speciální film o městech a zemích všech účastníků.

culture integration event

Kurz proběhl v Santarému – nacházejícím se 50 km od Lisabonu. Santarém byl ve středověku sídlem královské rodiny. Nachází se zde gotická architektura. Účastníci byli přivítáni starostkou města a poté šli na komentovanou prohlídku.

Kurz byl velmi intenzivní a bohatý na znalosti. Účastníci odjížděli s novými zkušenostmi, novými kontakty a zahraničními přáteli.

S většinou se znovu opět shledáme na kurzu pro lidi s mentálním postižením v červnu.