Smíšená mobilita dospělých – kurz pro lidi s mentálním postižením

Dospělí lidé s mentálním postižením potřebují mít dovednosti k bezpečnému používání internetu a znalosti k tomu, co dělat, když se stane nečekaná situace. Tato témata byla i tématem kurzu, který probíhal ve Varšavě 11. – 15. června 2019. Účastníci pětidenního tréninku „Jak rozpoznat, vyhnout se a nakládat s nebezpečnými situacemi na internetu“ byli dospělí lidé s mentálním postižením a podpůrci z pěti zemí: z Belgie/Francie, České republiky, Makedonie, Portugalska a Polska.

Týden uběhl poměrně rychle, navzdory extrémním horkům. Účastníci se naučili co to jsou osobní data, co můžeme sdílet na internetu a co ne, jakým kybernetickým trestným činům jsme vystaveni a jak se jim bránit. Také se naučili, jak se nestat obětí trestných činů. Účastníci se naučili používat databázi s pravidly bezpečného chování na internetu a podívali se na edukační videa o bezpečném chování na internetu. Společně také ohodnotili brožuru ve snadném čtení „Jak mi může Policie pomoci – průvodce pro sebe-obhájce“. Brožura obsahuje základní informace o Policii – jak poznáme příslušníky Policie, s čím za nimi můžeme přijít, jaká máme práva a povinnosti a jak probíhá proces hlášení trestného činu. Účastníci se také setkali s Policií ve Varšavě a mohli diskutovat o práci Policie v Polsku.

Spolupracovali jsme také s tvůrci aplikace TIM a mohli jsme si vyzkoušet, jak funguje. Aplikace slouží jako komunikační podpora pro lidi s poruchami řeči a může tedy být využita při kontaktu s Policií. Uživatel v této aplikaci najde komunikační symboly a věty vztahující se ke kyberkriminalitě. Prostřednictvím této aplikace tedy může uživatel nahlásit trestný čin a komunikovat s Policií.

Součástí kurzu byla i zábava – účastníci strávili večer na mezinárodní diskotéce a jeden den byl věnován návštěvě Polský skanzen v Sierpci.

Balíček materiálů z kurzu můžete stáhnout zde.