Závěrečné mezinárodní projektové setkání v Bruselu

Páté a poslední mezinárodní projektové setkání se uskutečnilo v Bruselu, v Belgii, 2. a 3. října 2019.

Během prvního dne se partneři potkali, aby se pobavili o dopadu proběhlých aktivit. Ze zpětných vazeb vyplynulo, že účastníci i organizátoři byli spokojeni. Partneři projektu se také bavili o tom, jaký dopad má celkově projekt a jak pracovat na udržitelnosti projektu. Shodli se na tom, že je potřeba šířit výsledky práce do dalších zemí, aby byly vytvořené nástroje šířeji dostupné.

Druhý den partneři dokončili práci na průvodci pro Policii, který pojednává o nástrojích komunikace s lidmi s mentálním postižením. Také se bavili o aplikaci TIM sloužící jako nástroj AAK (augmentivní a alternativní komunikace), který má sloužit jako komunikační prostředek mezi lidmi s poruchami řeči a Policií.

Odpoledne se všichni zúčastnili akce konané na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Tématem byla kyberkriminalita a důležitost bezpečnosti internetu tak, aby byl přístupný pro všechny. Na akci hovořili představitelé EHSV, UNIA a Victim Support Europe. Vystoupila zde také Elissavet Vozemberg-Vrionidi, poslankyně Evropského parlamentu, se svým příspěvkem o zprávě z roku 2017 zabývající se bojem proti kyberkriminalitě.

Dalším vystupujícím byla polská poslankyně Evropského parlamentu, Magda Adamowicz, která založila hnutí proti nenávistným projevům. Toto téma ji také přivedlo do Evropského parlamentu: „Nesmíme zapomenout, že odpovědní jsou pachatelé a musíme použít existující sankce.“

Paní Adamowicz a další poslankyně Janina Ochojska přislíbili spolupráci v této oblasti.

Na závěr apelovali partneři projektu na evropské poslance, aby se tématu bezpečnosti na internetu více věnovali.