Druhé setkání partnerských organizací v Praze

Druhé setkání partnerských organizací proběhlo 15. a 16. června 2018 v Praze ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice (Inclusion Czech Republic).

Setkání bylo velmi přínosné.

První důležitou otázkou byla práce na případových studiích. Partneři se dohodli na názvu a formátu a stanovili lhůty pro převedení informací do různých jazyků a další organizační záležitosti.

Partneři také diskutovali o změně formátu navigačních tlačítek, včetně tlačítka označujícího snadno srozumitelný obsah.

Partneři se zabývali dříve navrhovanými změnami v databázi a vypracovali seznam pozměňovacích návrhů a nových možností.

Nová a vylepšená verze databáze bude brzy k dispozici.

Velmi zajímavou součástí setkání byla diskuze a brainstorming o vzdělávacích programech. Partneři projektu vyvíjejí vzdělávací materiály a poskytují školení osobám pracujícím v oblasti vzdělávání dospělých a podpoře osob na jedné straně a osobám s mentálním postižením na straně druhé. Kurzy se budou konat v Portugalsku a v Polsku a zaměří se na hlavní témata projektu, včetně toho, jak rozpoznat, že se někdo stal obětí trestného činu na internetu a jak tuto osobu podporovat.

Zde se můžete podívat na fotografie ze setkání v Praze.

První setkání partnerských organizací ve Varšavě

Ve dnech 8. a 9. 12. 2018 proběhlo první setkání partnerských organizací, a to ve Varšavě.
Toto setkání hostila polská organizace Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Na začátku setkání vysvětlila Wiesława Włodarska, účetní společnosti PSONI, hlavní pravidla finančního řízení projektů Erasmus + KA2.

Partneři si dohodli termíny nadcházejících schůzek a aktivit vycházejících z projektové žádosti.

Během druhého dne setkání se partneři podíleli na návrhu portálu projektu a začali pracovat na případových studiích, které budou tvořit základ pro další projektové aktivity.

Fotografie ze setkání můžete najít ZDE.

Projekt Be.Safe začíná!

Dnes byl zahájen nový projekt „Be.Safe“.

Před námi jsou dva roky vzrušující práce! Partneři projektu se těší na zajímavou spolupráci.