Závěrečné mezinárodní projektové setkání v Bruselu

Páté a poslední mezinárodní projektové setkání se uskutečnilo v Bruselu, v Belgii, 2. a 3. října 2019.

Během prvního dne se partneři potkali, aby se pobavili o dopadu proběhlých aktivit. Ze zpětných vazeb vyplynulo, že účastníci i organizátoři byli spokojeni. Partneři projektu se také bavili o tom, jaký dopad má celkově projekt a jak pracovat na udržitelnosti projektu. Shodli se na tom, že je potřeba šířit výsledky práce do dalších zemí, aby byly vytvořené nástroje šířeji dostupné.

Druhý den partneři dokončili práci na průvodci pro Policii, který pojednává o nástrojích komunikace s lidmi s mentálním postižením. Také se bavili o aplikaci TIM sloužící jako nástroj AAK (augmentivní a alternativní komunikace), který má sloužit jako komunikační prostředek mezi lidmi s poruchami řeči a Policií.

Odpoledne se všichni zúčastnili akce konané na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Tématem byla kyberkriminalita a důležitost bezpečnosti internetu tak, aby byl přístupný pro všechny. Na akci hovořili představitelé EHSV, UNIA a Victim Support Europe. Vystoupila zde také Elissavet Vozemberg-Vrionidi, poslankyně Evropského parlamentu, se svým příspěvkem o zprávě z roku 2017 zabývající se bojem proti kyberkriminalitě.

Dalším vystupujícím byla polská poslankyně Evropského parlamentu, Magda Adamowicz, která založila hnutí proti nenávistným projevům. Toto téma ji také přivedlo do Evropského parlamentu: „Nesmíme zapomenout, že odpovědní jsou pachatelé a musíme použít existující sankce.“

Paní Adamowicz a další poslankyně Janina Ochojska přislíbili spolupráci v této oblasti.

Na závěr apelovali partneři projektu na evropské poslance, aby se tématu bezpečnosti na internetu více věnovali.

Smíšená mobilita dospělých – kurz pro lidi s mentálním postižením

Dospělí lidé s mentálním postižením potřebují mít dovednosti k bezpečnému používání internetu a znalosti k tomu, co dělat, když se stane nečekaná situace. Tato témata byla i tématem kurzu, který probíhal ve Varšavě 11. – 15. června 2019. Účastníci pětidenního tréninku „Jak rozpoznat, vyhnout se a nakládat s nebezpečnými situacemi na internetu“ byli dospělí lidé s mentálním postižením a podpůrci z pěti zemí: z Belgie/Francie, České republiky, Makedonie, Portugalska a Polska.

Týden uběhl poměrně rychle, navzdory extrémním horkům. Účastníci se naučili co to jsou osobní data, co můžeme sdílet na internetu a co ne, jakým kybernetickým trestným činům jsme vystaveni a jak se jim bránit. Také se naučili, jak se nestat obětí trestných činů. Účastníci se naučili používat databázi s pravidly bezpečného chování na internetu a podívali se na edukační videa o bezpečném chování na internetu. Společně také ohodnotili brožuru ve snadném čtení „Jak mi může Policie pomoci – průvodce pro sebe-obhájce“. Brožura obsahuje základní informace o Policii – jak poznáme příslušníky Policie, s čím za nimi můžeme přijít, jaká máme práva a povinnosti a jak probíhá proces hlášení trestného činu. Účastníci se také setkali s Policií ve Varšavě a mohli diskutovat o práci Policie v Polsku.

Spolupracovali jsme také s tvůrci aplikace TIM a mohli jsme si vyzkoušet, jak funguje. Aplikace slouží jako komunikační podpora pro lidi s poruchami řeči a může tedy být využita při kontaktu s Policií. Uživatel v této aplikaci najde komunikační symboly a věty vztahující se ke kyberkriminalitě. Prostřednictvím této aplikace tedy může uživatel nahlásit trestný čin a komunikovat s Policií.

Součástí kurzu byla i zábava – účastníci strávili večer na mezinárodní diskotéce a jeden den byl věnován návštěvě Polský skanzen v Sierpci.

Balíček materiálů z kurzu můžete stáhnout zde.

Čtvrté mezinárodní setkání v Kumanovu, Severní Makedonie

Čtvrté setkání partnerů proběhlo v Kumanovu v Severní Makedonii v termínu 15. – 16. 3. 2019.

Kromě partnerů se účastnili i dobrovolníci ze softwarové společnosti DKK. DKK Development vytvořili AAK (augmetivní a alternativní komunikace) nástroj „TIM“.

První den jsme probrali program kurzu pro lidi s postižením, který se bude konat v červnu v Polsku.

Druhý den jsme věnovali AAK nástroji, který by měl pomoci policejním složkám v komunikaci s lidmi s postižením. Také jsme si zkusili aplikaci TIM.

Závěrem jsme si užili společnou večeři, kde jsme měli možnost okusit makedonské tradiční jídlo.

Během druhého dne jsme pracovali ve skupinách a tvořili jsme digitální návod pro policii, který by měl vysvětlovat, jak komunikovat s lidmi s postižením. Dále jsme tvořili brožuru ve snadno srozumitelném jazyce pro lidi s postižením na téma „jak pracovat s násilím na internetu“. Výsledkem společné práce je struktura publikací, rozdělení následné práce a časová osa práce.

 

Kurz v Portugalsku

Na začátku února proběhl kurz „Jak pracovat s nebezpečnými situacemi na internetu, kterým čelí lidé s mentálním postižením a jak tyto lidi chránit a podporovat“. Kurzu se účastnili učitelé a lektoři z partnerských a dalších organizací, které se věnují práci s lidmi s mentálním postižením. Třídenní kurz probíhal v Portugalsku v Polytechnickém institutu ve městě Santarém.

Partneři sdíleli znalosti, získané především v průběhu projektu Be.Safe. Dovednosti a kompetence, na kterých se během kurzu pracovalo byly:

  • znalost možného nebezpečí na internetu;
  • možnosti rozpoznání osoby s mentálním postižením, která zažívá nějaké problémy na internetu;
  • znalost možností ohlášení zločinu na policii;
  • dovednosti, jak podpořit člověka s mentálním postižením a jak mu pomoci vyhnout se nebezpečí.

 

working in groupsV agendě kurzu bylo například:

  • Dobrý praxe podpory lidí s mentálním postižením v používání internetu,
  • Brainstorming v malých skupinách o známých případech kyber zločinu,
  • Workshop “Jak rozpoznat zneužívanou osobu a jak ji podpořit”,
  • Databáze s bezpečnostními pravidly

a další.

Jedna z nejlepších částí kurzu bylo setkání s matkou, jejíž dcera s mentálním postižením zažila násilí spáchané osobou, kterou potkala na internetu. Možnost reflexe a srovnání jsme získali díky setkání s policií, která nám zprostředkovala portugalský systém policejních procedur, podpory obětí a prevence v podobných případech.

První večer proběhl také mezinárodní večírek. Každá země prezentovala národní jídlo, folklor, tance a krajinu. Polská strana si připravila speciální film o městech a zemích všech účastníků.

culture integration event

Kurz proběhl v Santarému – nacházejícím se 50 km od Lisabonu. Santarém byl ve středověku sídlem královské rodiny. Nachází se zde gotická architektura. Účastníci byli přivítáni starostkou města a poté šli na komentovanou prohlídku.

Kurz byl velmi intenzivní a bohatý na znalosti. Účastníci odjížděli s novými zkušenostmi, novými kontakty a zahraničními přáteli.

S většinou se znovu opět shledáme na kurzu pro lidi s mentálním postižením v červnu.

Druhé setkání partnerských organizací v Praze

Druhé setkání partnerských organizací proběhlo 15. a 16. června 2018 v Praze ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice (Inclusion Czech Republic).

Setkání bylo velmi přínosné.

První důležitou otázkou byla práce na případových studiích. Partneři se dohodli na názvu a formátu a stanovili lhůty pro převedení informací do různých jazyků a další organizační záležitosti.

Partneři také diskutovali o změně formátu navigačních tlačítek, včetně tlačítka označujícího snadno srozumitelný obsah.

Partneři se zabývali dříve navrhovanými změnami v databázi a vypracovali seznam pozměňovacích návrhů a nových možností.

Nová a vylepšená verze databáze bude brzy k dispozici.

Velmi zajímavou součástí setkání byla diskuze a brainstorming o vzdělávacích programech. Partneři projektu vyvíjejí vzdělávací materiály a poskytují školení osobám pracujícím v oblasti vzdělávání dospělých a podpoře osob na jedné straně a osobám s mentálním postižením na straně druhé. Kurzy se budou konat v Portugalsku a v Polsku a zaměří se na hlavní témata projektu, včetně toho, jak rozpoznat, že se někdo stal obětí trestného činu na internetu a jak tuto osobu podporovat.

Zde se můžete podívat na fotografie ze setkání v Praze.

První setkání partnerských organizací ve Varšavě

Ve dnech 8. a 9. 12. 2018 proběhlo první setkání partnerských organizací, a to ve Varšavě.
Toto setkání hostila polská organizace Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Na začátku setkání vysvětlila Wiesława Włodarska, účetní společnosti PSONI, hlavní pravidla finančního řízení projektů Erasmus + KA2.

Partneři si dohodli termíny nadcházejících schůzek a aktivit vycházejících z projektové žádosti.

Během druhého dne setkání se partneři podíleli na návrhu portálu projektu a začali pracovat na případových studiích, které budou tvořit základ pro další projektové aktivity.

Fotografie ze setkání můžete najít ZDE.

Projekt Be.Safe začíná!

Dnes byl zahájen nový projekt „Be.Safe“.

Před námi jsou dva roky vzrušující práce! Partneři projektu se těší na zajímavou spolupráci.