Čtvrté mezinárodní setkání v Kumanovu, Severní Makedonie

Čtvrté setkání partnerů proběhlo v Kumanovu v Severní Makedonii v termínu 15. – 16. 3. 2019.

Kromě partnerů se účastnili i dobrovolníci ze softwarové společnosti DKK. DKK Development vytvořili AAK (augmetivní a alternativní komunikace) nástroj „TIM“.

První den jsme probrali program kurzu pro lidi s postižením, který se bude konat v červnu v Polsku.

Druhý den jsme věnovali AAK nástroji, který by měl pomoci policejním složkám v komunikaci s lidmi s postižením. Také jsme si zkusili aplikaci TIM.

Závěrem jsme si užili společnou večeři, kde jsme měli možnost okusit makedonské tradiční jídlo.

Během druhého dne jsme pracovali ve skupinách a tvořili jsme digitální návod pro policii, který by měl vysvětlovat, jak komunikovat s lidmi s postižením. Dále jsme tvořili brožuru ve snadno srozumitelném jazyce pro lidi s postižením na téma „jak pracovat s násilím na internetu“. Výsledkem společné práce je struktura publikací, rozdělení následné práce a časová osa práce.

 

Kurz v Portugalsku

Na začátku února proběhl kurz „Jak pracovat s nebezpečnými situacemi na internetu, kterým čelí lidé s mentálním postižením a jak tyto lidi chránit a podporovat“. Kurzu se účastnili učitelé a lektoři z partnerských a dalších organizací, které se věnují práci s lidmi s mentálním postižením. Třídenní kurz probíhal v Portugalsku v Polytechnickém institutu ve městě Santarém.

Partneři sdíleli znalosti, získané především v průběhu projektu Be.Safe. Dovednosti a kompetence, na kterých se během kurzu pracovalo byly:

  • znalost možného nebezpečí na internetu;
  • možnosti rozpoznání osoby s mentálním postižením, která zažívá nějaké problémy na internetu;
  • znalost možností ohlášení zločinu na policii;
  • dovednosti, jak podpořit člověka s mentálním postižením a jak mu pomoci vyhnout se nebezpečí.

 

working in groupsV agendě kurzu bylo například:

  • Dobrý praxe podpory lidí s mentálním postižením v používání internetu,
  • Brainstorming v malých skupinách o známých případech kyber zločinu,
  • Workshop “Jak rozpoznat zneužívanou osobu a jak ji podpořit”,
  • Databáze s bezpečnostními pravidly

a další.

Jedna z nejlepších částí kurzu bylo setkání s matkou, jejíž dcera s mentálním postižením zažila násilí spáchané osobou, kterou potkala na internetu. Možnost reflexe a srovnání jsme získali díky setkání s policií, která nám zprostředkovala portugalský systém policejních procedur, podpory obětí a prevence v podobných případech.

První večer proběhl také mezinárodní večírek. Každá země prezentovala národní jídlo, folklor, tance a krajinu. Polská strana si připravila speciální film o městech a zemích všech účastníků.

culture integration event

Kurz proběhl v Santarému – nacházejícím se 50 km od Lisabonu. Santarém byl ve středověku sídlem královské rodiny. Nachází se zde gotická architektura. Účastníci byli přivítáni starostkou města a poté šli na komentovanou prohlídku.

Kurz byl velmi intenzivní a bohatý na znalosti. Účastníci odjížděli s novými zkušenostmi, novými kontakty a zahraničními přáteli.

S většinou se znovu opět shledáme na kurzu pro lidi s mentálním postižením v červnu.

Druhé setkání partnerských organizací v Praze

Druhé setkání partnerských organizací proběhlo 15. a 16. června 2018 v Praze ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice (Inclusion Czech Republic).

Setkání bylo velmi přínosné.

První důležitou otázkou byla práce na případových studiích. Partneři se dohodli na názvu a formátu a stanovili lhůty pro převedení informací do různých jazyků a další organizační záležitosti.

Partneři také diskutovali o změně formátu navigačních tlačítek, včetně tlačítka označujícího snadno srozumitelný obsah.

Partneři se zabývali dříve navrhovanými změnami v databázi a vypracovali seznam pozměňovacích návrhů a nových možností.

Nová a vylepšená verze databáze bude brzy k dispozici.

Velmi zajímavou součástí setkání byla diskuze a brainstorming o vzdělávacích programech. Partneři projektu vyvíjejí vzdělávací materiály a poskytují školení osobám pracujícím v oblasti vzdělávání dospělých a podpoře osob na jedné straně a osobám s mentálním postižením na straně druhé. Kurzy se budou konat v Portugalsku a v Polsku a zaměří se na hlavní témata projektu, včetně toho, jak rozpoznat, že se někdo stal obětí trestného činu na internetu a jak tuto osobu podporovat.

Zde se můžete podívat na fotografie ze setkání v Praze.

První setkání partnerských organizací ve Varšavě

Ve dnech 8. a 9. 12. 2018 proběhlo první setkání partnerských organizací, a to ve Varšavě.
Toto setkání hostila polská organizace Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Na začátku setkání vysvětlila Wiesława Włodarska, účetní společnosti PSONI, hlavní pravidla finančního řízení projektů Erasmus + KA2.

Partneři si dohodli termíny nadcházejících schůzek a aktivit vycházejících z projektové žádosti.

Během druhého dne setkání se partneři podíleli na návrhu portálu projektu a začali pracovat na případových studiích, které budou tvořit základ pro další projektové aktivity.

Fotografie ze setkání můžete najít ZDE.

Projekt Be.Safe začíná!

Dnes byl zahájen nový projekt „Be.Safe“.

Před námi jsou dva roky vzrušující práce! Partneři projektu se těší na zajímavou spolupráci.