Library

O1 Duševní Výsledek


O3 Výstup – Balíček materiálů ke kurzu pro lektory

Níže najdete materiály ke kurzu pro lektory „Jak rozpoznat, vyhnout se a naložit s nebezpečnými situacemi na internetu, které zažívají lidé s mentálním postižením

Balíček obsahuje program kurzu, prezentace a popis workshopů, které probíhaly na kurzu.

Kurz pro lektory – Jak rozpoznat, vyhnout se a naložit s nebezpečnými situacemi na internetu, které zažívají lidé s mentálním postižením