Насловна страница

logo of easy to read text

 

БИДИ БЕЗБЕДЕН е Еразмус + KA204 (Соработка за иновации и размена на добри практики – Стратешки партнерства за образование на возрасни) проект.

 

partners and thir logos

 

 

 

 

 

Проектот е ко-финансиран во рамките на Еразмус + програмата KA2 Стратешко партнерство. Информациите и ставовите поставени во материјалите на проектот се на авторите и не мора да го одразуваат официјалното мислење на Европската комисија.