Проектот Биди.Безбеден само што започна!

Денеска новиот Биди.Безбеден проект започна.

Две години возбудлива соработка е пред нас! Партнерите во проектот очекуваат плодна соработка.