Втора меѓународна проектна средба во Прага

На 15ти и 16ти Јуни 2018 год. учесниците од партнер организациите се сретнаа во Прага. Бевме пречекани од Друштво за подршка на лица со ментална попреченост во Република Чешка (СПМП ЧР)(Inclusion Czech Republic).

Средбата беше многу успешна и од помош.

Првиот важен проблем беше колекција на студиите на случај. Партнерите се согласија за насловот како и за форматот и беа воспоставени некои рокови во врска со преводот на информациите на различни јазици и други нешта.

Партнерите исто така дискутираа за промена на копчињата за навигација, вклучувајќи го и копчето за лесно читлива содржина.

Партнерите ги земаа во предвид и претходно предложените промени за датабазата и развија листа на дополнувања и нови опции.

Новата и подобрена верзија на датабазата наскоро ќе биде достапна и онлајн.

Многу интересен дел од состанокот беше и дискусијата и брејнсторминг идеите кои се однесуваа на програмата за курсот. Проект партнерите ќе развијат едукативни материјали и ќе обезбедат тренинг за лицата кои што работат во полето на едукација на возрасни и подршка на лицата од една страна, и лицата со интелектуална попреченост, од друга. Курсот ќе се одржи во Португалија и во Полска и ќе се фокусира на главната тема на проектот, вклучувајќи и како да се препознае дека некој бил жртва на интернет криминал и како да и се даде подршка на таа личност.

Овдека може да се најдат слики од средбата.