Трета Меѓународна проектна средба во Лисабон

Овој период (30ти Ноември – 1ви Декември 2018) партнерите се сретнаа во Лисабон.

Главните проблеми кои беа предмет на дискусија за време на средбата се однесуваа на :

  • Филмот направен за 02 Интелектуален резултат – партнерите гледаа филмови и споделуваа коментари;
  • Програмата за тренинг за едукатори;
  • Програмата за тренингот за лицата со попреченост.