Библиотека

O1 Интелектуален резултат


O3 Интелектуален резултат Пакет материјали за тренинг курс за едукатори

Подолу, може да најдете материјали за тренинг курс за едукатори на тема“Како да се избегне, препознае и да се соочи со опасни ситуации на Интернет лице со интелектуална попреченост кое било жртва на интернет злоупотреба

Пакетот вклучува предложена агенда, презентации и опис на работилници кои биле спроведени за време на тренинг курсот.

Материјалите можат да бидат користени преку Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Тренинг курс за едукатори-Како да се избегне, препознае и да се соочи со опасни ситуации на Интернет лице со интелектуална попреченост кое било жртва на интернет злоупотреба:

 

дел1

 

 

дел2