Библиотека

O1 Интелектуален резултат


O3 Интелектуален резултат Пакет материјали за тренинг курс за едукатори

Подолу, може да најдете материјали за тренинг курс за едукатори на тема“Како да се избегне, препознае и да се соочи со опасни ситуации на Интернет лице со интелектуална попреченост кое било жртва на интернет злоупотреба

Пакетот вклучува предложена агенда, презентации и опис на работилници кои биле спроведени за време на тренинг курсот.

Материјалите можат да бидат користени преку Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Тренинг курс за едукатори-Како да се избегне, препознае и да се соочи со опасни ситуации на Интернет лице со интелектуална попреченост кое било жртва на интернет злоупотреба:

 

дел1

дел2


04 Пакет материјали од интелектуалните резултати од курсот за возрасни лица со интелектуална попреченост

Подолу може да се најдат материјали за курсот кој се однесува на возрасни лица со интелектуална попреченост ‘’Како да се избегне, препознае и соочи со опасни ситуации на Интернет’’.

Пакетот материјали содржи предложена програма, презентација и опис на работилници кои можат да се работат за време на курсот.

Материјалите можат да бидат користени на Creative Commons Attribution- Noncommercial- Под исти услови 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Агенда
1 – Запознавање
2 – Искуства со интернет_очекувања од тренингот
3 – Што е опасно на Интернет
4 – Што е опасно на Интернет 2
4.1 – Приказни – интернет следење
4.2 – Приказни – интернет заведување
4.3 – Приказни – сајбербулинг – интернет вознемирување
5 – Како да препознаеш опасна ситуација – Вистински случај
6 – Датабаза со правила
7 – Справување со полицијата
8 – Биди.Безбеден Алатки – брошура и ТИМ апликација
9 – Биди безбеден напредна симулација
10 – Евалуација


05 Kако полицијата може да ми помогне? – Водич за самозастапници


05 Прирачник за полицијата како да комуницира со лицата со интелектуална попреченост