ТИМ Биди.Безбеден комуникатор

TIM Be.Safe start screenТИМ Биди.Безбеден е ААЦ алатка во форма на мобилна апликација.

Апликацијата содржи јасен и разбирлив систем на симболи, кој може да се обработи со вграден синтисајзер за глас. Корисниците можат и да додадат и категоризираат свои симболи, слики и речник за тековниот разговор. Апликацијата може да се користи при давање изјава во полиција од лице со попреченост кое има проблеми со говорот. Благодарение на ова, полицијата може да соработува со лице со попреченост без присуство на трети лица чие учество на состанокот понекогаш може да биде непожелно. Наставници, психолози, родители можат да го користат и да комуницираат со личност со интелектуална попреченост во тешки состојби. ТИМ Биди.Безбеден има специјална папка со пиктограми, зборови и фрази со кои се објаснува различна тешка состојба што лицето со интелектуална попреченост може да ја доживее додека користи Интернет.

TIM Be.Safe screen

Линк до датотеката за инсталација на апликацијата: http://tim-aac.com/tim_besafe.apk

Апликацијата може да се најде на Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dkk.tim_besafe&gl=PL

За повеќе информации, контактирајте ги Партнери на проектот.