Partnerské organizace

Česká republika

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. (SPMP ČR) je organizace, která podporuje lidi s mentálním postižením v České republice. Jsme celostátní nezisková organizace, která hájí práva a zájmy lidí s mentálním postižením a jejich rodin. V současné době ji tvoří více než 8000 členů na národní, regionální a místní úrovni.

Našimi členy jsou lidé s mentálním postižením, jejich rodiny a přátelé, poskytovatelé služeb i další odborníci. Naše členské organizace se nacházejí ve všech regionech a větších městech České republiky.

Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s organizacemi Inclusion Europe a Inclusion International a dalšími nevládními organizacemi.


Belgie

IE – INCLUSION EUROPE AISBL

= Evropská asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin.
Inclusion Europe má 67 členů v 37 evropských zemích.
Inclusion Europe reprezentuje hlas lidí s mentálním postižením a jejich rodin z celé Evropy.
Začali jsme v roce 1988.
Bojujeme za rovná práva a plné začlenění lidí s mentálním postižením a jejich rodin do společnosti ve všech jejich aspektech.
Pracujeme v mnoha různých oblastech, které naši členové označili za důležité.
Zajišťujeme výměnu znalostí v celé Evropě:
„Prostřednictvím Inclusion Europe se dozvím, co moji kolegové dělají v jiných zemích.“
Podporujeme naše členy:
„Inclusion Europe pomáhá svým organizacím se stát silnějšími.“
Ovlivňujeme evropské politiky:
“Inclusion Europe vytváří evropskou sociální politiku podle našich potřeb.”
Naše působení v 37 zemích a pozice v Bruselu nám poskytuje jedinečné příležitosti a perpsektivu – ve stejné době se můžeme učit od všech našich členů a sdílet s nimi dobrou praxi, postupy, příklady a další informace. Tímto způsobem jsme schopni dosáhnout na celostátní úroveň ve všech těchto zemích.
Seznam členů ZDE.
Inclusion Europe má 5 zaměstnanců na plný úvazek a 4 na částečný úvazek. Kdykoliv potřebujeme nějaké odborné znalosti nebo analýzu, můžeme se obrátit na odborníky z celé Evropy.

Polsko

Polský svaz pro osoby s mentálním postižením (PSONI) pracuje ve prospěch lidí s mentálním postižením žijících v Polsku, jejich rodičů a zákonných zástupců.

Rodičům, jejichž děti byly diagnostikovány jako osoby s mentálním postižením, chtějí ukázat nové možnosti a vytvářet nové příležitosti. Tato perspektiva se vztahuje na všechny věkové skupiny od rané péče po dospělé. Není účelem poskytnout rodičům a pečujícím neustálou pomoc, ale spíše jim poskytnout možnosti motorického, kognitivního a společenského rozvoje tak, aby mohly žít aktivní, samostatný a normální život.

Hlavním cílem sdružení je podpořit osoby se specifickými potřebami – tzn. lidi s mentálním postižením v reálném životě.

Sdružení je národní organizací s významnými úspěchy.

Hlavními oblastmi specifické podpory jsou:

 • Raná péče
 • Vzdělávání dětí a mládeže
 • Rehabilitace
 • Pracovní terapie
 • Podporované zaměstnávání
 • Podporované bydlení

PSONI se skládá z více než 11.000 členů, které mají více než 120 místních poboček.


Portugalsko

Polytechnický institut Santarém je instituce veřejného vysokého školství (terciární úroveň), která byla založena v roce 1979 a skládá se z následujících škol: zemědělství, sport, vzdělávání, management, technologie a zdravotnictví.

Vyšší pedagogická škola Santarém (ESES) byl založena dne 26. prosince a jako součást Polytechnického institutu v Santarém, důraz je kladen zejména na výuku, výzkum, komunitní služby a spolupráci na národních a zahraničních aktivitách.

Téměř 700 studentů v současné době studuje první stupeň základního vzdělávání, pedagogiku mateřských škol, sociální pedagogiku, kulturu a komunitní školství, vzdělávání a komunikaci v multimédiích, výtvarné umění a multimédia.

ESES zároveň nabízí vzdělávací kurzy a školení pro širokou veřejnost a profesionály tak, aby byly uspokojena potřeba se vzdělávat v průběhu celého života. Naše škola podporuje inovační postupy pro učitele všech úrovní vzdělávání v několika oblastech: umění; informační a komunikačních technologie; s důrazem na multimédia.

ESES má zkušenosti z projektů Leonardo da Vinci a Erasmus+, stejně jako z dalších evropských i národních projektů a programů. Zapojení a realizace Erasmus + projektů rozšiřuje obzory studentům i učitelům a umožňuje mladým lidem stát se odpovědnými evropskými občany a pochopit další jiné kultury a vzdělávací systémy.


Makedonie

ZRCLIP Poraka Naša

je dobrovolným, nevládním, nezávislým rodičovským sdružením. Poraka Naša hájí práva a zájmy osob s mentálním postižením a jejich rodiny, bez ohledu na jejich etnickou a náboženskou příslušnost. Poraka Naša byla založena v roce 1966 a přijetím zákona o sdružování byla registrována v roce 1999. Jejím posláním je rovnoprávné postavení osob s mentálním postižením v občanské společnosti ve všech oblastech života: ekonomické, sociální, kulturní, vzdělávací, sportovní a atd. Sdružení PORAKA NAŠA Kumanovo má asi 900 členů.

Aktivity sdružení:

 1. Kroky vedoucí ke zlepšení stávajících právních předpisů nebo přijetí nových zákonů, vytváření národní a místní strategie a programů, s cílem změnit zákony a předpisy za účelem zlepšení života lidí s mentálním postižením a jejich rodin.
 2. Zřizování podpůrných a vzdělávacích organizací pro lidi s mentálním postižením a jejich rodiny.
 3. Odstraňování překážek ve fyzickém a sociálním prostředí – otázka přístupnosti.
 4. Zajištění a budování kapacit, organizování školení pro občanskou společnost, místní správu a instituce zodpovědné za práva, potřeby a schopnosti lidí s mentálním postižením.
 5. Výzkum, sběr dat o současné situaci osob s mentálním postižením a jejich rodiny na místní a národní úrovni.
 6. Úsilí o přijetí jednotného registru osob s mentálním postižením v obcích Kumanovo, Lipkovo a Staro Nagoricane, které budou zahrnovat osoby s mentálním postižením podle věku, pohlaví, kategorie, místa pobytu a dalších údajů.
 7. Obhajování, ochrana a respektování práv, zájmů a schopností lidí s mentálním postižením a jejich rodin na místní, regionální a národní úrovni a šířeji také v ostatních zemích.
 8. Propojení s dalšími podobnými organizacemi v zemi a v zahraničí a realizace společných projektů.