Drugie spotkanie partnerów – Praga

15 i 16 czerwca partnerzy, goszczeni przez SPMP, spotkali się w Pradze czeskiej.

Spotkanie było bardzo intensywne.

Pierwszym ważnym punktem spotkania była dyskusja nad Studium Przypadków. Partnerzy uzgodnili format, opracowali tytuł i ustalili terminy zakończenia prac.

Również przedyskutowano wygląd i funkcjonalność przycisków prowadzących do opcji na portalu w tekście łatwym.

Następnie partnerzy zebrali zaproponowane wcześniej zmiany do bazy danych i opracowali listę poprawek i nowych opcji, bazy danych, co jest zadaniem w rezultacie intelektualnym O2. Nowa wersja bazy danych wkrótce.

Bardzo interesującą częścią spotkania była dyskusja i burza mózgów dotycząca programów kursów (rezultat O3 i O4). Partnerzy mają opracować pakiety edukacyjne dla edukatorów kursu dla osób wspierających oraz kursu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wedle tych materiałów zostaną poprowadzone kursy w Portugalii i w Polsce. Kursy będą dotyczyły tego, co stanowi główny temat projektu – jak rozpoznać, że ktoś padł ofiarą przestępstwa w internecie oraz jak taką osobę wesprzeć.

Rezultaty spotkanie – przyciski na portalu, nowa wersja bazy danych, publikacja pojawią się nedługo na portalu.

Tu można zobaczyć zdjęcia ze spotkania.