3-cie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu

Tym razem (w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018) partnerzy spotkali się w Lizbonie. 

Główne problemy, którymi się zajmowali obejmowały:

  • filmy stworzone w działaniu O2 projektu – partnerzy obejrzeli filmy i podzielili się swoimi uwagami;
  • program kursu dla nauczycieli;
  • program kursu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.