4-te Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu, Kumanowo, Północna Macedonia

4-te Międzynarodowe Spotkanie Partnerów odbyło się w Kumanowie w Macedonii w dniach 15–16 marca 2019 r.
Oprócz partnerów i wolontariuszy do spotkania dołączyli przedstawiciele firmy DKK Development. DKK Development jest autorem i twórcą narzędzia AAC „TIM”.
Pierwszego dnia partnerzy omówili program kursu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, który zostanie zorganizowany w Polsce w czerwcu.
Druga część spotkania poświęcona była narzędziu AAC, które powinno być pomocne i przydatne podczas wywiadów przeprowadzanych przez policję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną mającymi trudności z komunikacją. Partnerzy mieli okazję poznać i wypróbować aplikację TIM.
Dzień zakończył obiad w restauracji Baba Cana, gdzie uczestnicy spotkania mogli spróbować wielu dań kuchni macedońskiej.
Podczas drugiego dnia partnerzy pracowali w grupach nad przewodnikiem cyfrowym dla policji, wyjaśniając, w jaki sposób komunikować się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i broszurą w tekście łatwym do czytania dotyczącym sposobów radzenia sobie z przestępczością internetową i przemocą. W wyniku tej pracy partnerzy przygotowali strukturę publikacji, podzielili pracę i opracowali harmonogram.