Kurs dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną muszą posiadać umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu oraz wiedzę, co zrobić, gdy jednak stanie się coś złego. Te zagadnienia były tematem kursu, który odbył się w Warszawie w dniach 11 – 15 czerwca 2019 roku. Uczestnikami pięciodniowego szkolenia „Jak rozpoznawać, unikać i radzić sobie z niebezpiecznymi sytuacjami w internecie” były dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby je wspierające z pięciu krajów: z Belgii/Francji, Czech, Macedonii, Portugalii i Polski.

Mimo ogromnych upałów pięć dni kursu upłynęło szybko. Uczestnicy uczyli się, co to są dane prywatne, jakie dane można swobodnie udostępniać w internecie, a jakich nie, na jakie przestępstwa internetowe jest narażony użytkownik i jak się przed nimi bronić. Jednocześnie dowiadywali się, jak się zachować, aby nie stać się osobą popełniającą przestępstwo czy posługującą się mową hejtu. Uczestnicy nauczyli się korzystać z bazy danych z regułami bezpiecznych zachowań i stworzonymi przez partnerów filmami edukacyjnymi. Zapoznali się także z publikacją napisaną w języku łatwym do czytania i zrozumienia (uproszczony język wzbogacony grafikami stosowany w tekstach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) pt. „Jak policja może mi pomóc – przewodnik dla selfadwokatów”.  W broszurze zawarte są podstawowe informacje o policji – mundurach, zadaniach i działaniach, o prawach osoby z niepełnosprawnością intelektualną, która stała się ofiarą przestępstwa internetowego, o jej obowiązkach, o zachowaniach dyskryminacyjnych oraz o procedurach, z którymi osoba ta będzie miała do czynienia, gdy zgłosi przestępstwo policji. W ramach kursu odbyły się spotkania z policją w kilku komisariatach Warszawy (wszyscy by się nie zmieścili w jednym miejscu ze względu na warunki lokalowe). Uczestnicy mieli okazję poznać procedury zgłaszania przestępstw, zobaczyć miejsca pracy policji, zadać pytania. Wśród pytań przeważały pytania o kompetencje osób z policji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, radzenie sobie z ich dysfunkcjami, dawanie wsparcia. Widać było, że są to problemy, które najbardziej nurtują uczestników kursu. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja aplikacji przygotowanej w ramach projektu we współpracy z firmą DKK Development. Gdy osoba mająca problemy z wyraźnym mówieniem chce zawiadomić policję o przestępstwie, do tej pory była zmuszona skorzystać z pomocy osoby wspierającej, która ją, przynajmniej w części, rozumie. Aplikacja pozwala takiej osobie mówić nieomal „własnym głosem”. Użytkownik aplikacji wykorzystuje przygotowane grafiki budując zdanie z wybranych obrazków, a aplikacja czyta poprawne gramatycznie zdanie. Partnerzy projektu rozszerzyli zasoby aplikacji tak, aby można było przy jej pomocy opowiedzieć policji o problemach, z jakimi użytkownik mógł spotkać się w czasie pracy w internecie.

Kurs to nie tylko nauka. Drugiego dnia uczestnicy bawili się na międzynarodowej dyskotece, a czwartego dnia zwiedzili Museum Wsi Polskiej w Sierpcu.

Pakiet materiałów z kursu można znaleźć w Bibliotece.