Ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów

Piąte i ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w Brukseli w Belgii w dniach 2 i 3 października 2019 r.
Pierwszego dnia partnerzy spotkali się, aby porozmawiać o wydarzeniach rozpowszechniających, które były ocenione bardzo pozytywne we wszystkich krajach i wzbudziły zainteresowanie uczestników. Partnerzy ocenili również projekt i omówili wpływ działań oraz sposoby poprawy trwałości projektu. Partnerzy wspominali o znaczeniu wdrożenia tego projektu w innych krajach i szerszego udostępnienia jego narzędzi.
Rano drugiego dnia partnerzy sfinalizowali przewodnik wspierający policję w lepszej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Omówili także narzędzie AAC (Alternative and Augmentative Communication), które zostało opracowane w celu umożliwienia komunikacji między policją a ofiarami, które mają trudności z mówieniem.
Po południu partnerzy wzięli udział w wydarzeniu rozpowszechniającym projekt, które odbyło się w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Tematem była cyberprzestępczość oraz znaczenie uczynienia Internetu bezpieczniejszym i dostępnym dla wszystkich. Podczas wydarzenia prelegenci z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, UNIA i Victim Support Europe przedstawili swoje prace w tej sprawie. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wypowiedzi Elissaveta Vozemberg-Vrionidiego, posła do Parlamentu Europejskiego (MEP), który był sprawozdawcą w sprawie sprawozdania za 2017 r. dotyczącego walki z cyberprzestępczością. Projekt Be.Safe przedstawili partnerzy z Inclusion Europe wraz z selfadwokatami, którzy opowiedzieli o tym, czego się nauczyli z projektu oraz jak teraz wykorzystują jego rezultaty.
Polska eurodeputowana Magda Adamowicz, która zainicjowała ruch przeciwko mowie nienawiści, również wzięła udział w spotkaniu. Wyjaśniła, że ​​temat mowy nienawiści doprowadził ją do Parlamentu Europejskiego: „Nie możemy zapominać, że to sprawcy są odpowiedzialni i korzystać z sankcji, jakie mamy”. Magda Adamowicz zaproponowała współpracę w tej sprawie.
W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka eurodeputowanej Janiny Ochojskiej, która także zadeklarowała, że ​​Janina Ochosjka chętnie włączy się w dalsze prace projektu.
Na zakończenie wydarzenia partnerzy projektu podkreślili znaczenie europejskich decydentów politycznych, którzy chcą uczynić internet bezpiecznym i dostępnym dla wszystkich.