Ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów

Piąte i ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w Brukseli w Belgii w dniach 2 i 3 października 2019 r.
Pierwszego dnia partnerzy spotkali się, aby porozmawiać o wydarzeniach rozpowszechniających, które były ocenione bardzo pozytywne we wszystkich krajach i wzbudziły zainteresowanie uczestników. Partnerzy ocenili również projekt i omówili wpływ działań oraz sposoby poprawy trwałości projektu. Partnerzy wspominali o znaczeniu wdrożenia tego projektu w innych krajach i szerszego udostępnienia jego narzędzi.
Rano drugiego dnia partnerzy sfinalizowali przewodnik wspierający policję w lepszej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Omówili także narzędzie AAC (Alternative and Augmentative Communication), które zostało opracowane w celu umożliwienia komunikacji między policją a ofiarami, które mają trudności z mówieniem.
Po południu partnerzy wzięli udział w wydarzeniu rozpowszechniającym projekt, które odbyło się w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Tematem była cyberprzestępczość oraz znaczenie uczynienia Internetu bezpieczniejszym i dostępnym dla wszystkich. Podczas wydarzenia prelegenci z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, UNIA i Victim Support Europe przedstawili swoje prace w tej sprawie. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wypowiedzi Elissaveta Vozemberg-Vrionidiego, posła do Parlamentu Europejskiego (MEP), który był sprawozdawcą w sprawie sprawozdania za 2017 r. dotyczącego walki z cyberprzestępczością. Projekt Be.Safe przedstawili partnerzy z Inclusion Europe wraz z selfadwokatami, którzy opowiedzieli o tym, czego się nauczyli z projektu oraz jak teraz wykorzystują jego rezultaty.
Polska eurodeputowana Magda Adamowicz, która zainicjowała ruch przeciwko mowie nienawiści, również wzięła udział w spotkaniu. Wyjaśniła, że ​​temat mowy nienawiści doprowadził ją do Parlamentu Europejskiego: „Nie możemy zapominać, że to sprawcy są odpowiedzialni i korzystać z sankcji, jakie mamy”. Magda Adamowicz zaproponowała współpracę w tej sprawie.
W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka eurodeputowanej Janiny Ochojskiej, która także zadeklarowała, że ​​Janina Ochosjka chętnie włączy się w dalsze prace projektu.
Na zakończenie wydarzenia partnerzy projektu podkreślili znaczenie europejskich decydentów politycznych, którzy chcą uczynić internet bezpiecznym i dostępnym dla wszystkich.

Kurs dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną muszą posiadać umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu oraz wiedzę, co zrobić, gdy jednak stanie się coś złego. Te zagadnienia były tematem kursu, który odbył się w Warszawie w dniach 11 – 15 czerwca 2019 roku. Uczestnikami pięciodniowego szkolenia „Jak rozpoznawać, unikać i radzić sobie z niebezpiecznymi sytuacjami w internecie” były dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby je wspierające z pięciu krajów: z Belgii/Francji, Czech, Macedonii, Portugalii i Polski.

Mimo ogromnych upałów pięć dni kursu upłynęło szybko. Uczestnicy uczyli się, co to są dane prywatne, jakie dane można swobodnie udostępniać w internecie, a jakich nie, na jakie przestępstwa internetowe jest narażony użytkownik i jak się przed nimi bronić. Jednocześnie dowiadywali się, jak się zachować, aby nie stać się osobą popełniającą przestępstwo czy posługującą się mową hejtu. Uczestnicy nauczyli się korzystać z bazy danych z regułami bezpiecznych zachowań i stworzonymi przez partnerów filmami edukacyjnymi. Zapoznali się także z publikacją napisaną w języku łatwym do czytania i zrozumienia (uproszczony język wzbogacony grafikami stosowany w tekstach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) pt. „Jak policja może mi pomóc – przewodnik dla selfadwokatów”.  W broszurze zawarte są podstawowe informacje o policji – mundurach, zadaniach i działaniach, o prawach osoby z niepełnosprawnością intelektualną, która stała się ofiarą przestępstwa internetowego, o jej obowiązkach, o zachowaniach dyskryminacyjnych oraz o procedurach, z którymi osoba ta będzie miała do czynienia, gdy zgłosi przestępstwo policji. W ramach kursu odbyły się spotkania z policją w kilku komisariatach Warszawy (wszyscy by się nie zmieścili w jednym miejscu ze względu na warunki lokalowe). Uczestnicy mieli okazję poznać procedury zgłaszania przestępstw, zobaczyć miejsca pracy policji, zadać pytania. Wśród pytań przeważały pytania o kompetencje osób z policji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, radzenie sobie z ich dysfunkcjami, dawanie wsparcia. Widać było, że są to problemy, które najbardziej nurtują uczestników kursu. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja aplikacji przygotowanej w ramach projektu we współpracy z firmą DKK Development. Gdy osoba mająca problemy z wyraźnym mówieniem chce zawiadomić policję o przestępstwie, do tej pory była zmuszona skorzystać z pomocy osoby wspierającej, która ją, przynajmniej w części, rozumie. Aplikacja pozwala takiej osobie mówić nieomal „własnym głosem”. Użytkownik aplikacji wykorzystuje przygotowane grafiki budując zdanie z wybranych obrazków, a aplikacja czyta poprawne gramatycznie zdanie. Partnerzy projektu rozszerzyli zasoby aplikacji tak, aby można było przy jej pomocy opowiedzieć policji o problemach, z jakimi użytkownik mógł spotkać się w czasie pracy w internecie.

Kurs to nie tylko nauka. Drugiego dnia uczestnicy bawili się na międzynarodowej dyskotece, a czwartego dnia zwiedzili Museum Wsi Polskiej w Sierpcu.

Pakiet materiałów z kursu można znaleźć w Bibliotece.

4-te Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu, Kumanowo, Północna Macedonia

4-te Międzynarodowe Spotkanie Partnerów odbyło się w Kumanowie w Macedonii w dniach 15–16 marca 2019 r.
Oprócz partnerów i wolontariuszy do spotkania dołączyli przedstawiciele firmy DKK Development. DKK Development jest autorem i twórcą narzędzia AAC „TIM”.
Pierwszego dnia partnerzy omówili program kursu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, który zostanie zorganizowany w Polsce w czerwcu.
Druga część spotkania poświęcona była narzędziu AAC, które powinno być pomocne i przydatne podczas wywiadów przeprowadzanych przez policję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną mającymi trudności z komunikacją. Partnerzy mieli okazję poznać i wypróbować aplikację TIM.
Dzień zakończył obiad w restauracji Baba Cana, gdzie uczestnicy spotkania mogli spróbować wielu dań kuchni macedońskiej.
Podczas drugiego dnia partnerzy pracowali w grupach nad przewodnikiem cyfrowym dla policji, wyjaśniając, w jaki sposób komunikować się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i broszurą w tekście łatwym do czytania dotyczącym sposobów radzenia sobie z przestępczością internetową i przemocą. W wyniku tej pracy partnerzy przygotowali strukturę publikacji, podzielili pracę i opracowali harmonogram.

Kurs dla nauczycieli w Portugalii

Na początku lutego partnerzy projektu oraz nauczyciele i szkoleniowcy z różnych organizacji i instytucji wspierających dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną spotkali się na kursie „Jak poradzić sobie ze skutkami zagrożeń w internecie; Jak chronić i wspierać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną”. Kurs odbył się w Portugalii, w Instituto Politechnico de Santarem.

Partnerzy projektu podzielili się swoją wiedzą zdobytą podczas realizacji projektu. Umiejętności i kompetencje wychowawców dorosłych opracowane zgodnie z programem obejmowały:
● znajomość możliwych zagrożeń internetowych, zbrodni, przemocy;
● możliwość rozpoznania objawów złych doświadczeń w internecie u osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
● ściganie przestępstw;
● umiejętność wspierania poszkodowanej osoby z niepełnosprawnością intelektualną i wiedza jak unikać niebezpieczeństw.

 

working in groupsW programie kursu można znaleźć takie tematy jak:
• Dobre praktyki w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w korzystaniu z Internetu,
• Burza mózgów w małych grupach dotycząca znanych przypadków cyberprzestępczości,
• Warsztat „Jak rozpoznać osoby krzywdzone i jak wspierać”,
• Baza danych z zasadami bezpieczeństwa
i inne.

Jednym z najbardziej poruszających punktów było spotkanie z matką, której córka z niepełnosprawnością intelektualną doświadczyła przemocy od nieznajomego spotkanego w mediach społecznościowych. Okazją do refleksji i pewnych porównań było spotkanie z portugalską policjantką i policjantem, którzy opisali krajowy system ścigania przestępstw, wspierający ofiary i zapobieganie przestępstwom i przemocy w Internecie.

Po szkoleniach partnerzy projektu i uczestnicy kursu mieli szansę zintegrować się podczas imprezy międzykulturowej. Każdy kraj prezentował swoją kuchnię, folklor, tańce i krajobrazy. Polski zespół przygotował film specjalnie na kurs pokazujący wszystkie miasta i krainy, z których pochodzą polscy uczestników kursu.

culture integration event

Kurs odbył się w Santarem – mieście i gminie położonej w dzielnicy Santarém w Portugalii, 50 km od Lisbony. Miasto Santarém było miastem królewskim w średniowieczu. Jest to miasto z najwspanialszym zespołem architektury gotyckiej w Portugalii, z jego kościołami, klasztorami i  zabytkami, takimi jak gotycka fontanna z królewską pieczęcią. Tak więc grupa organizatorów kursu i uczestników po spotkaniu z burmistrzem Santarem została zaproszona na spacer z przewodnikiem po niektórych zakątkach miasta.
Kurs był dość intensywny i bardzo bogaty w wiedzę. Uczestnicy kursu opuścili Portugalię z nowymi umiejętnościami, nowymi kontaktami zawodowymi i zagranicznymi przyjaciółmi.
Z większością nauczycieli partnerzy projektu prawdopodobnie spotkają się w czerwcu w Warszawie, gdzie odbędzie się kurs dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

3-cie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu

Tym razem (w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018) partnerzy spotkali się w Lizbonie. 

Główne problemy, którymi się zajmowali obejmowały:

  • filmy stworzone w działaniu O2 projektu – partnerzy obejrzeli filmy i podzielili się swoimi uwagami;
  • program kursu dla nauczycieli;
  • program kursu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Drugie spotkanie partnerów – Praga

15 i 16 czerwca partnerzy, goszczeni przez SPMP, spotkali się w Pradze czeskiej.

Spotkanie było bardzo intensywne.

Pierwszym ważnym punktem spotkania była dyskusja nad Studium Przypadków. Partnerzy uzgodnili format, opracowali tytuł i ustalili terminy zakończenia prac.

Również przedyskutowano wygląd i funkcjonalność przycisków prowadzących do opcji na portalu w tekście łatwym.

Następnie partnerzy zebrali zaproponowane wcześniej zmiany do bazy danych i opracowali listę poprawek i nowych opcji, bazy danych, co jest zadaniem w rezultacie intelektualnym O2. Nowa wersja bazy danych wkrótce.

Bardzo interesującą częścią spotkania była dyskusja i burza mózgów dotycząca programów kursów (rezultat O3 i O4). Partnerzy mają opracować pakiety edukacyjne dla edukatorów kursu dla osób wspierających oraz kursu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wedle tych materiałów zostaną poprowadzone kursy w Portugalii i w Polsce. Kursy będą dotyczyły tego, co stanowi główny temat projektu – jak rozpoznać, że ktoś padł ofiarą przestępstwa w internecie oraz jak taką osobę wesprzeć.

Rezultaty spotkanie – przyciski na portalu, nowa wersja bazy danych, publikacja pojawią się nedługo na portalu.

Tu można zobaczyć zdjęcia ze spotkania.

 

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

8 i 9 grudnia 2017 roku partnerzy spotkali się w Warszawie. ! Międzynarodowe Spotkanie Projektowe (Transnational Project Meeting) odbyło się w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na początku pani Wiesława Włodarska, Główna Księgowa PSONI wyjaśniła zasady zarządzania finansami projektów finansowanych z programu Erasmus+ KA2.

Partnerzy przejrzeli wniosek aplikacyjny projektu i uzgodnili najważniejsze daty spotkań w projekcie i innych działań.

W drugim dniu spotkania partnerzy zaprojektowali portal projektu i zaczęli pracować nad Rezultatem Intelektualnym O1 – Studium Przypadków.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w Galerii.

Projekt Be.Safe startuje!

Dziś zaczynamy nowy projekt – Be.Safe

Przed nami dwa lata pasjonującej pracy i działań w partnerstwie.