Czytelnia

Rezultat intelektualny działania O1

http://besafe-project.eu/wp-content/uploads/2018/09/BeSafe-Studium-przypadkow.pdf

 


O3 Rezultat intelektualny Pakiet materiałów na kurs dla nauczycieli
Poniżej znajdziesz materiały do kursu dla nauczycieli na temat „Jak unikać, rozpoznawać i radzić sobie z niebezpiecznymi sytuacjami w Internecie doświadczanymi przez osoby niepełnosprawne intelektualnie”
Pakiet zawiera proponowany program, prezentacje i opis warsztatów, które mogą być przeprowadzone w trakcie kursu.
Materiały można wykorzystać na Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Rezultat intelektualny działania O4
Pakiet materiałów na kurs dla nauczycieli
Poniżej znajdziesz materiały do kursu skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  „Jak unikać, rozpoznawać i radzić sobie z niebezpiecznymi sytuacjami w Internecie”
Pakiet zawiera proponowany program, prezentacje i opis warsztatów, które mogą być przeprowadzone w trakcie kursu.
Materiały można wykorzystać na Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Rezultat intelektualny działania O5  Broszura w tekście łatwym do czytania i zrozumienia


Rezultat intelektualny działania O5 Przewodnik dla policji