Partnerzy

Czech Republic

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. (Inclusion Czech Republic) (Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Republice Czeskiej, Z.S.)  jest organizacją pozarządową zajmującą się obroną praw i interesów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. SPMP działa na terenie całej Republiki Czeskiej. Organizacja składa się obecnie z 8000 członków aktywnie działających na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Nasi członkowie to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i przyjaciele, usługodawcy, jak i inni specjaliści. Nasze organizacje członkowskie znajdują się we wszystkich regionach i głównych miastach Republiki Czeskiej.

Nasze główne cele i wartości to:

 • Równe prawa i równe szanse
 • Integracja i uczestnictwo w społeczeństwie
 • Godność
 • Niezależne życie
 • Indywidualne wsparcie
 • Wsparcie i współpraca rówieśnicza
 • Wsparcie rodziny
 • Eliminacja barier i uprzedzeń

SPMP ČR jest członkiem Krajowej Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Rady Czeskiej Organizacji Humanitarnej. Na poziomie międzynarodowym, współpracujemy z Inclusion Europe oraz Inclusion International, a także z innymi organizacjami pozarządowymi.

Nasze działania obejmują:

 • Zapewnianie zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla osób, które z nimi mieszkają lub pracują.
 • Lobbowanie na rzecz poprawy jakości usług społecznych i wsparcia procesu deinstytucjonalizacji.
 • Wspieranie rozwój ruchu self – adwokatów: osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mówią w swoim imieniu i walczą o swoje prawa i interesy.
 • Udostępnianie treści w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu umożliwienia im łatwego dostępu do informacji. Przykładem tego jest przetłumaczenie treści konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na tekst łatwy do czytania.
 • Propagowanie wdrażania treści Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Republice Czeskiej.
 • Ponadto jesteśmy autorami wielu propozycji i uwag na temat przepisów związanych z życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Belgium

Inclusion Europe logoIE – INCLUSION EUROPE AISBL

Europejskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin
Inclusion Europe ma 67 członków w 37 krajach europejskich.
Inclusion Europe reprezentuje głos osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin w całej Europie
Zaczęliśmy w 1988 roku.
Walczymy o równe prawa i pełną integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin we wszystkich aspektach życia.
Jako stowarzyszenie europejskie działamy w wielu różnych obszarach, które nasi członkowie uznali za ważne dla nich:
Zapewniamy wymianę wiedzy w całej Europie
„Poprzez Inclusion Europe dowiaduję się, co moi koledzy robią w innych krajach.”
Wspieramy naszych członków.
„Inclusion Europe pomaga naszej organizacji stać się silniejszym.”
Wpływamy na politykę europejską.
„Inclusion Europe kształtuje europejską politykę społeczną zgodnie z naszymi potrzebami”.
Nasza sieć członkowska w 37 krajach oraz miejsce w Brukseli daje nam wyjątkową perspektywę i możliwości, a jednocześnie daje możliwość uczenia się od wszystkich członków w całej Europie i dzielenia się z nimi dobrymi praktykami, przykładami i innymi informacjami. Czyniąc to, jesteśmy w stanie osiągnąć poziom krajowy we wszystkich tych krajach.
Lista członków: http://inclusion-europe.eu/?page_id=132
Inclusion Europe ma 5 etatowych pracowników i 4 osoby na pół etatu. W razie potrzeby korzystamy z usług ekspertów z całej Europy.


Poland

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w Polsce, ich rodziców i opiekunów prawnych.

Rodzice, których dzieci zostały zdiagnozowane jako osoby z trudnościami w uczeniu się, chcą dać im nową rzeczywistość, zapewniając nowe możliwości. Perspektywa ta ma zastosowanie do wszystkich: małych dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie jest intencją rodziców / opiekunów, aby dać im wszechstronnie stałą pomoc, ale raczej zapewnienie możliwości, które pozwoliłyby im rozwijać się fizycznie, poznawczo i społecznie, tak aby mogły mieć aktywne, autonomiczne i pełne życie w społeczeństwie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest włączenie osób o szczególnych potrzebach – osób z trudnościami w uczeniu się – w prawdziwe życie.
Stowarzyszenie jest organizacją krajową mającą w swoim dorobku znaczące osiągnięcia. Główne obszary działalności to:

 • wczesna interwencja
 • edukacja i rehabilitacja młodzieży
 • terapia zajęciowa
 • zatrudnienie wspomagane
 • mieszkalnictwo chronione
 • IT w terapii i edukacji

PSONI składa się z ponad 11.000 członków i ma ponad 120 lokalnych oddziałów.


Portugal

Politechnika Santarem jest publiczną wyższą uczelnią, która rozpoczęła swoją działalność w 1979 roku i składa się z następujących wydziałów : Rolnictwa, Sportu, Edukacji, Zarządzania i Technologii oraz Zdrowia.

Wyższa Szkoła Edukacji w Santarem (ESES) została stworzony przez dekret z mocą ustawy nr 513-T / 79 z dnia 26 grudnia jako jedność z Politechniką Santarem i jest instytucją szkolnictwa wyższego, mającą na celu nauczanie, badania naukowe, współpracę z Politechniką i współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Mając ponad 700 uczniów; obecnie prowadzi zajęcia na kierunkach Nauczania Początkowego, Przedszkolnego, Społecznej Animacji Kultury, Edukacji Społecznej, Edukacji i Komunikacji Multimedialnej i Sztuk Wizualnych i Multimedialnych.

ESES prowadzi również szkolenia, w celu zaspokojenia potrzeb zawodowych, obywatelskich i kulturowych w ramach uczenia się przez całe życie. Nasza szkoła promuje innowacyjne praktyki dla nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych w kilku dziedzinach: sztuki; ICT; Multimediów itp.

W ESES uczestniczyliśmy i uczestniczymy w projektach w programach Leonardo da Vinci i Erasmus + i w wielu innych programach europejskich i krajowych. Społeczność szkolna ma świadomość, że uczestnictwo w programach Erasmus + poszerza horyzonty, rozwija intelektualnie i pozwala młodym ludziom stać się obywatelami Europy,którzy rozumieją inne kultury i systemy edukacji.


Republic of Macedonia

ZRCLIP Poraka Nasa
Association Regional Centre for Persons with Intellectual Disability PORAKA NASA is a voluntary non-profit, non-governmental, non-partisan, independent, parental civil association formed by free association of citizens in order to accomplish care and align with their interests and beliefs to promote civil society and local communities, as well as for performing activities for encouraging moral values, strengthening inter-ethnic relations and the economic development of the territory of the Republic of Macedonia and abroad, and in accordance with the Constitution and the Law. Association regional center for persons with intellectual disability PORAKA NASA is representing the rights and interests of people with intellectual disability and their families in the realization of human rights for persons with intellectual disability regardless of ethnic and religious affiliation. PORAKA NASA was established in 1966, and with the adoption of the Law on Citizens’ Associations and Foundations was reregistered in 1999 and in its long action has as a mission for equal participation of persons with intellectual disabilities in civil society through the realization of their economic, social, cultural, educational, sports and other rights. Association Regional Centre for Persons with Intellectual Disability PORAKA NASA Kumanovo counts round 900 members.

CSO Activities Description:

 1. Advocacy for improving existing laws or introduce new laws, bylaws, national and local strategies and programs, advocacy for changes to regulations to improve the lives of people with intellectual disabilities and their families.
 2. Initiating and organizing services for support and training of people with intellectual disabilities and their families (daycare centers, information centers, counseling, small group homes, homes for independent living, respite centers, rehabilitation centers, mobile teams, personal assistance , services for assistance in inclusive education, vocational training centers, service providers for supported employment, social clubs, information, publishing, cultural, recreational, sports activities, etc..)
 3. Participation in the prevention and removal of barriers in physical and social environment.
 4. Training and capacity building, organizing training for civil society, local government and institutions responsible for the rights, needs and abilities of people with intellectual disabilities.
 5. Research, data collection for the current situation of persons with intellectual disabilities and their families locally and nationally.
 6. Efforts to adopt a single register of people with intellectual disabilities in the municipalities of Kumanovo, Lipkovo and Staro Nagoricane which will include people with intellectual disabilities by age, gender, category, place of residence and other data.
 7. Promoting activities of relevant bodies and organizations to successfully address the question of people with intellectual disabilities and their families.
 8. Advocacy, protection and respect the rights, interests and abilities of people with intellectual disabilities and their families at local, regional and national level and wider in other countries.
 9. Connect with other related organizations in the country and abroad and implement joint projects.
 10. Promote the consistent application of all adopted international documents relating to the exercise of human rights and the rights of persons with disabilities, especially people with intellectual disabilities.
 11. Organizing a network of support services for persons with intellectual disabilities and their families of the Association.
 12. Providing support and create opportunities for self-help and charity.
 13. Coloring and the initiation of volunteering as an integral part of the Association.
 14. Applying the methodology of planning directed toward the person and planning directed towards families of people with intellectual disabilities.
 15. Organizing of sports, cultural and other events to raise public awareness of the needs, possibilities and potentials of persons with intellectual disabilities.