Project

BE.SAFE to projekt finansowany z programu Erasmus + KA204 (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych). Jest to projekt partnerski prowadzony przez organizacje z pięciu krajów: Polski, Portugalii, Macedonii Północnej, Belgii i Czech. Partnerzy mają różnorodne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i reprezentowaniu ich więc będą łączyć swoją wiedzę specjalistyczną w projekcie.

Projekt ma na celu dostarczenie nauczycielom pracującym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wiedzy, jak rozmawiać o przestępstwach internetowych i jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Partnerzy projektu zbiorą anonimowe przykłady sytuacji, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną stały ofiarami przestępstw internetowych. Partnerzy opracowali standardy etyczne, które zostaną wykorzystane do przeprowadzania wywiadów. Na podstawie tych badań partnerzy stworzą program nauczania dla nauczycieli i materiały szkoleniowe zarówno dla nauczycieli, jak i osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ponadto partnerzy się przygotują cyfrowy przewodnik dla policji, innych służb i osób fizycznych z przydatnymi wskazówkami, jak rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na temat przestępstw internetowych, broszurę na ten temat w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz infografiki lub piktogramy, które można wykorzystać do tego samego celu. Zostanie również stworzona aplikacja AAC.

Słowa kluczowe: Nowy innowacyjny program nauczania / metody edukacyjne / opracowanie kursów szkoleniowych; ICT – nowe technologie – kompetencje cyfrowe; Niepełnosprawność – specjalne potrzeby