Projekt

BE.SAFE je projekt podpořený z programu Erasmus+ KA204 (Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů – Strategické partnerství pro vzdělávání dospělých). Na projektu spolupracuje 5 partnerů – Polsko, Portugalsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Belgie a Česká republika – a tvoří tak významnou kombinaci odborných znalostí a zkušeností.

Cílem projektu je umožnit pedagogům a sociálním pracovníkům, kteří vzdělávají osoby s mentálním postižením, aby začlenili informace o kybernetickém násilí do svých vzdělávacích programů a umožnili lidem s mentálním postižením zůstat v bezpečí v online prostředí.

Na začátku projektu partneři shromáždí případové studie, které dokládají příklady situací, ve kterých mohou být osoby s mentálním postižením obětí kybernetického násilí. Po vypracování etických norem budou partneři shromažďovat zkušenosti osob s mentálním postižením, které budou základem pro učební osnovy a výukové materiály.

Sběr případových studií, stejně jako učební osnovy a další vzdělávací materiály, které budou vytvořeny jako intelektuální výstupy projektu, budou veřejně dostupné pod otevřenou licencí a budou k dispozici v šesti jazycích a snadno srozumitelné verzi, přístupné osobám s mentálním postižením. Konečné výstupy projdou kontrolou srozumitelnosti přímo lidmi s mentálním postižením, tím se zajistí přístupnost pro cílovou skupinu.

Navíc partneři připraví digitální příručku pro policii a další služby a jednotlivce s užitečnými tipy a doporučeními ve snadno srozumitelném jazyce doplněnou piktogramy, která by mohly být použita při pohovoru s osobou s mentálním postižením. Tyto materiály budou připraveny pro počítače, tablety a smartphony a mohly by být použity jako nástroj AAK (Alternativní a augmentativní komunikace) během rozhovoru s osobou s postižením, která má obtíže s  komunikací.

Klíčová slova: nové inovativní kurikulum / vzdělávací metody / příprava vzdělávacích kurzů; ICT – nové technologie – digitální kompetence; Zdravotní postižení – speciální potřeby